top of page

Privatlivspolitik for Yaxell Europe

Velkommen til vores hjemmeside og tak for din interesse for vores firma. Vi tager beskyttelsen af dine personlige data tager vi meget alvorligt. Vi behandler dine data i overensstemmelse med gældende lovgivning om personlig databeskyttelse, især GDPR og vores landespecifikke implementeringslovgivning.

 

Ansvarlig virksomhed:

Yaxell Europe ApS

Skovvej 60

2920 Charlottenlund

Danmark

Administrerende direktør: Erling Sonnefeld Jørgensen

CVR nr.: 2360068

Telefon: 39631250

E-mail: yaxell@yaxell.dk

 

Formål og retsgrundlag for databehandling

Behandlingen af dine personoplysninger overholder bestemmelserne i GDPR og alle andre gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Vi bruger dine data til at at opfylde kontraktlige og juridiske forpligtelser for at gennemføre kontraktforhold.

 

Dataoverførsler / Offentliggørelse til tredjepart

Vi overfører kun dine data til tredjepart inden for rammerne af bestemte lovbestemmelser eller baseret på samtykke. I alle andre tilfælde vil oplysninger ikke blive overført til tredjemand, medmindre vi er forpligtet til at gøre det på grund af obligatoriske lovbestemmelser (oplysning til eksterne organer, herunder tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder).

 

Data modtagere / kategorier af modtagere

I vores organisation sikrer vi, at kun personer, der skal behandle de relevante data for at opfylde deres kontraktlige og juridiske forpligtelser, har tilladelse til at håndtere personoplysninger.

 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi overfører ikke data til tredjelande (uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

 

Periode for datalagring

Vi lagrer kun dine data så længe det er nødvendigt for de relevante forarbejdningsformål. Dataene vil blive rutinemæssigt slettet efter brug, medmindre en yderligere retentionstid er påkrævet.

 

Sikker overførsel af data

Vi gennemfører de relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre den optimale beskyttelse af de data, der opbevares af os mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer.

 

Datakategorier, kilder og oprindelse af data

Vi indsamler og behandler følgende data, når du skriver til os:

• Email adresse, når du skriver til os

• Eventuelt efternavn, fornavn

• Eventuel adresse

• Muligvis Facebook-profil (afhængig af kommunikationskanalen)

 

Cookies

Vores hjemmeside bruger ikke "cookies".

 

Kontakt via e-mail

Hvis du skriver til os, behandler vi de data, du sendte i kontaktformularen for at svare på dine forespørgsler og forespørgsler.

Hvis du kontakter os via e-mail, behandler vi kun de personlige oplysninger, der er angivet i e-mailen, med det formål at behandle din anmodning. Hvis du ikke kontakter os ved hjælp af de angivne formularer, vil der ikke blive indsamlet yderligere data.

 

Links til andre udbydere

Vores hjemmeside indeholder også klart identificerbare links til andre firmaers internetsteder. Selvom vi tilbyder links til andre udbyderes hjemmesider, har vi ingen indflydelse på deres indhold, og der kan derfor ikke antages nogen garanti eller ansvar for sådanne. Indholdet af disse sider er altid ansvaret for den respektive udbyder eller operatør af siderne.

 

Oplysninger om databeskyttelse i sociale medier / sociale netværk

Yaxell Europe ApS er aktiv i "sociale medier", i specifikke: Facebook. Dette gøres for at kommunikere med kunder, interesserede parter og brugere der er registreret der og for at kunne informere dem om vores tilbud.

 

Up-to-date og ændring af denne databeskyttelsesforklaring

Denne fortrolighedserklæring er for tiden gældende og er dateret april 2019. Da vores hjemmeside udvikler sig og tilbud bliver tilgængelige, eller som følge af ændringer i lovmæssige eller lovmæssige krav, kan det være nødvendigt at ændre denne privatlivspolitik.

 

Yderligere information

Din tillid er vigtig for os! Derfor vil Yaxell Europe ApS gerne til enhver tid give dig svar og svar på behandlingen af dine personlige data. Hvis du har spørgsmål, som fortrolighedserklæringen ikke kunne besvare, eller hvis du ønsker mere dybdegående information, er du velkommen til at kontakte os når som helst.

bottom of page